PROJEKTI V OBDOBJU 2014 - 2018Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

Polnilne postaje za električna vozila

Občina Radlje ob Dravi se je decembra 2016 prijavila na javni poziv Eko sklada za nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območij Nature 2000.

Z uspešno prijavo smo pridobili 6 AC polnilnih postaj v višini nepovratnih sredstev 17.932,56 EUR. Projekt je 100 % financiran.

Polnilnice bodo postavljene na parkirišču pri dvorcu, na parkirišču pri stadionu/športnem parku in pri pokopališču ter v centru Remšnika, pri večnamenski dvorani v Vuhredu in na Sv. Antonu na Pohorju pri bivši osnovni šoli.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.