PROJEKTI V OBDOBJU 2014 - 2018Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

Sokolski dom -preplet vsebin skozi zgodovino in sedanjost

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 17. redni seji potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Sokolski dom – preplet vsebin skozi zgodovino in sedanjost«.
Z investicijo bomo pridobili urejen objekt Sokol¬ski dom, katerega vsebina bo varstveno delovni center CUDV-ja Črna na Koroškem.
V projektu bo vključen CUDV Črna na Koroškem, ki bo upravljalec VDC-ja. Prav tako bo vključen Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dra¬vi, ki bo imel v objektu svoj Sokolski muzej.
Pomembno vlogo pa bo imel tudi Medgeneracij¬ski center Radlje ob Dravi, ki deluje v Radljah ob Dravi s svojim programov sodelovanja z VDC, ki bo v sokolskem domu.
Z vzpostavitvijo VDC v Radljah ob Dravi bomo uporabnikom zagotovili kakovostne storitve in prijeten urejen ambient, v katerem bodo lahko izvajali svoje aktivnosti. Uporabniki bodo imeli institucijo v lokalnem okolju in bodo lažje ohra¬njali stike z domačim okoljem. Prav tako bodo lahko koristili aktivnosti Medgeneracijskega cen¬tra Dravska dolina in številne druge programe, ki obstajajo v občini prav za namene vključevanja ranljivih skupin. S projektom bomo zagotovili enakovrednejše pogoje na podeželskem obmo¬čju v primerjavi z mestnim.
VDC CUDV-ja Črna na Koroškem je predviden v pritličju in delu nadstropja. V pritličju bodo tri delavnice, dnevni prostor z čajno kuhinjo, jedil¬nica, garderoba, skladišče, sanitarije z umival¬nico in strojnica. Kot vertikalne komunikacije so predvidene nove stopnice in dvigalo. CUDV bo zavzemal centralni del nadstropja. Predvidena je tudi povezava z obstoječim stopniščem. V vzhodnem delu nadstropja je eno stanovanje namenjeno centru, drugo obstoječe stanovanje pa ni predmet projekta in ima lasten vhod s se¬verne strani preko obstoječega stopnišča.
Sokolski muzej, posvečen zgodovini objekta, bo v zastekljenih arkadah desno od glavnega vho¬da. Na levi strani bo trgovina, namenjena prodaji in predstavitvi izdelkov centra.
Projekt kandidira za sofinanciranje iz sredstev Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in proračuna Republike Slovenije.
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.