PROJEKTI V OBDOBJU 2014 - 2018Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi je 25. novembra 2016 v Uradnem listu RS, št. 74/2016, objavila javni razpis za izbiro partnerja (koncesionarja) za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v občini Radlje ob Dravi.

Konec avgusta 2017 smo podpisali koncesijsko pogodbo s podjetjem Petrol d.d., ki je v mesecu novembru 2017 pričelo z deli.

Cilj projekta je zamenjava dotrajanih in okoljsko neustreznih svetilk javne razsvetljave, ki niso v skladu z zakonodajo, zamenjava neustreznih konzol za nekatere svetilke in zamenjava nekaterih dotrajanih oz. neustreznih drogov. Energetska prenova javne razsvetljave obsega 432 svetilk.

Po prenovi javne razsvetljave bo priključna moč vseh svetilk 32.225 W. Pri 6.148 prebivalcih občine Radlje ob Dravi bo znašala letna poraba električne energije na prebivalca 24,31 kWh. Zakonsko predpisana maksimalna vrednost je 44,5 kWh.
Rok za izvedbo del je konec februarja 2018.


OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.