PROJEKTI V OBDOBJU 2014 - 2018Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

Vzpostavitev skupnega prometnega prostora kot eksperimentalne prometne ureditve na območju cerkvenega trga v naselju Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je septembra 2017 objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj. Od Ministrstva za gospodarski razvoj smo februarja 2018 prejeli sklep o odobritvi nepovratnih sredstev v višini 52.400,00 evrov. Skupna vrednost projekta pa je 79.910,00 evrov.

Občina Radlje ob Dravi v okviru projekta načrtuje preureditev širšega območja cerkvenega trga, ki vključuje razširitev območij za pešce na način, da se uvede skupni prometni prostor, ki hkrati omeji motoriziran promet. Območje v izmeri 1.158 m² obsega odsek Mariborske ceste, ki vključuje prostor med križiščem s Partizansko ulico in križiščem (prav tako) z Mariborsko cesto.

Namen projekta je vzpostavitev skupnega prometnega prostora kot eksperimentalne prometne ureditve na območju cerkvenega trga v centru Radelj ob Dravi. Gre za prvo izvedbeno fazo ureditve atraktivnega mestnega jedra vzdolž Mariborske ceste, sklopa ukrepov, ki ga v okviru Strateškega stebra 2: Celovita podpora hoji vključuje Celostna prometna strategija Občine Radlje ob Dravi.

Ureditev se bo izvedla z namenom izboljšanja pogojev za pešce in kolesarje (večja prehodnost in dostopnost, hitrost potovanja, skrajšanje povezav, povečanje širine površin).

V okviru projekta se načrtuje:
• ureditev utrjenih površin (asfalt, granitne kocke in terazzo),
• ustrezna prometna signalizacija,
• krajinska ureditev – zasaditev dreves, trate in grmovnic,
• postavitev urbane opreme,
• namestitev razsvetljave in
• sistem označevanja za promocijo hoje kot potovalnega načina.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.