PROJEKTI V OBDOBJU 2014 - 2018Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

Kolesarska povezava Radelj od Dravi z naselji Vas, Brezno, Podvelka, Ožbalt in Vurmat

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v drugem povabilu Dogovora za razvoj regij pripravilo izhodišče financiranja gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti na prednostni naložbi 4.4. Med ukrepi na nivoju kolesarskega omrežja ima Občina Radlje ob Dravi opredeljeno projekt izgradnje Dravske kolesarske poti.
Pomen te kolesarske povezave je v CPS-u opredeljen kot: »Načrtovani projekt izgradnje Dravske kolesarske poti, ki bo omogočal povezovanje Radelj ob Dravi z naselji v Dravski dolini.

Z realizacijo projekta se bo z varno kolesarsko povezavo med seboj povezalo dve občini v Dravski dolini (Radlje ob Dravi in Podvelko), ter manjših pet naselji ob reki Dravi z medobčinskim središčem Radljami ob Dravi.

Predvidena ureditev kolesarska povezava je razdeljena na 5 odsekov:
ODSEK 1: Predvidena ureditev kolesarske povezave je med Radljami ob Dravi in Vasjo. Dolžina odseka, ki je predviden kot novogradnja, je okrog 1.500 m.

Projekt sofinancira Evropska unija na podlagi Dogovora regij. Vrednost projekta za občino Radlje ob Dravi je 498.980,00 eurov. Od tega občina prejmemo 85 % evropskih sredstev, njena lastna sredstva pa predstavljajo DDV.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.