PROJEKTI V OBDOBJU 2018 - 2022Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

SOKOLSKI DOM-PREPLET VSEBIN SKOZI ZGODOVINO IN SEDANJOST

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je z dokumentom 303-5/2016/112, z dne 14.1.2019, potrdilo sofinanciranje operacije za projekt Sokolski dom-preplet vsebin zgodovino in sedanjost. Sredstva se bodo pridobila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«, prednostne naložbe »Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS«.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Program zajema obnovo in vzdrževanje objektov kulturne dediščine v Občini Radlje ob Dravi in vnos vsebin za ranljive skupine, kar pomeni tudi zagotavljanje infrastrukture za socialno šibke skupine prebivalstva. Občina Radlje ob Dravi bo v objekt Sokolskega doma umestila uporabnika Varstveno delovni center. Prav zaradi te vsebine je potrebno objekt rekonstruirati, da zaustavimo propadanje le tega in da objekt prilagodimo zahtevam Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06).

CILJI
-Rekonstrukcija stavbe v centru Radelj ob Dravi in zagotovitev njene vsebine.
-Možnost aktivnosti za ranljive skupine in s tem povečano število občanov v občini.
-Ustvarjaje novih delovnih mest.


PRIČAKOVANI REZULTATI
-Zagotovitev urejenega prostora za osebne z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.
-Urejen objekt v centru Radelj ob Dravi.
-Nove zaposlitve.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.