PROJEKTI V OBDOBJU 2018 - 2022Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

Čistejši zrak

Z namenom zmanjšanja neprijetnih vonjav pri razvozu gnojevke po kmetijskih površinah v neposredni bližini naselja Radelj izvaja Občina Radlje ob Dravi, v sodelovanju z izbranim ponudnikom, testiranje sredstva za razgrajevanje gnojevke. Kot testna kmetija je bila izbrana Kmetija Ižek v Radljah ob Dravi, kmetijska površina, na kateri se izvaja testiranje, pa je parc. št. 753/4, k. o. Radlje ob Dravi.

Lokacija kmetijske površine, na kateri se izvaja testiranje sredstva za razgrajevanje gnojevke:


Razvoz gnojevke:
Obveščamo vas, da se bo razvoz gnojevke, ki ji je bilo v skladu z navodili ponudnika dozirano sredstvo za njeno razgradnjo, na zgoraj označeno kmetijsko površino, izvedel med 13. in 14. novembrom.
Pred začetkom doziranja sredstva sta bila odvzeta vzorec obstoječe gnojevke in vzorec zemlje s testne površine. Prav tako bo pred razvozom v analizo oddan vzorec gnojevke.
Spremljale se bodo spremembe in obseg neprijetnih vonjav ter primerjale analize oddanih vzorcev.
Če bodo analize pokazale, da je testirano sredstvo učinkovito, bo Občina Radlje ob Dravi v prihodnjem letu izvedla javni razpis za sofinanciranje sredstva kmetom, ki imajo kmetijsko obdelovalne površine v okolici naselja Radelj.
Zavedamo se, da neprijetnih vonjav ob razvozu gnojevke ne moremo povsem preprečiti, cilj pa je, da jih poskušamo čim bolj omejiti.
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.