PROJEKTI V OBDOBJU 2018 - 2022Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

Investicijsko vzdrževanje lokalne ceste Lakoše– Koležnikov most


Septembra 2019 smo zaključili Investicijsko vzdrževanje lokalne ceste Lakoše–Koležnikov most v skupni dolžini 1.873 m. Lokalna cesta je na
območju Remšnika.

Cestni odsek je bil zaradi uporabe in vremenskih razmer dotrajan ter potreben vzdrževalnih del. Na cestišču sta se uredila odvodnjavanje in asfaltna preplastitev. Vrednost investicije znaša 188.896,28 eur z DDV, od tega smo prejeli 143.439,48 eur sredstev z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Z investicijo bomo tako zagotovili večjo varnost v cestnem prometu in boljšo povezavo do regionalnega središča za prebivalstvo.


OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.