PROJEKTI V OBDOBJU 2018 - 2022Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

Komunalna ureditev stanovanjske gradnje na Hmelini - zaključna faza

Občina Radlje ob Dravi je skupaj z Organom skupne občinske uprave Koroške pripravila dokument identifikacije investicijskega projekta »Komunalna ureditev stanovanjske gradnje na Hmelini – zaključna faza«. Treba je izvesti še 124 metrov ceste s fekalno in meteorno kanalizacijo.

Z investicijo se bodo bistveno izboljšale cestne povezave, prav tako tudi varnost v cestnem prometu in varnost koristnikov javnih prevozov ter vseh udeležencev v cestnem prometu. Izboljšali bomo kakovost življenja vseh prebivalcev naselja, občanov občine ter zagotovili enakovrednejše bivalne pogoje občanov na območju naselja Hmelina.

Izboljšali bomo tudi kanalizacijsko infrastrukturo in infrastrukturo za nadaljnje širjenje individualnih stanovanjskih objektov in s tem zagotovili višji življenjski standard in povečali pritok prebivalstva na urejene stanovanjske površine.

Skupna vrednost investicije znaša 95.177,53 evra, od tega bo Občina Radlje ob Dravi zagotovila sredstva v višini 55.044,01 evra. Višina sredstev, sofinanciranih po ZFO-1,znaša 40.133,52 evra.

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 4. redni seji, 4. 2. 2019, potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta »Komunalna ureditev stanovanjske gradnje na Hmelini – zaključna faza«.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.