PROJEKTI V OBDOBJU 2018 - 2022Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

Prizidek k Vrtcu Radlje ob Dravi

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na 10. redni seji, ki je potekala 27. januarja 2020, potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »PRIZIDEK K VRTCU RADLJE OB DRAVI«.

Občina Radlje ob Dravi je pristopila k projektu »Prizidek k Vrtcu Radlje ob Dravi«, ker se sooča s prostorsko stisko, ki jo utrpijo otroci, ki so vpisani v vrtec, in otroci, ki zaradi prezasedenosti sploh ne dobijo mesta v njem. Investicija v projekt je nujna, saj lahko le z ustrezno kapaciteto prostorov v vrtcu zagotovimo dovolj prostora za vse otroke, ki so vanj vpisani, in tisti, ki so na čakalnih listah.
S projektom bomo zagotovili tri igralnice (3 x 60 m2) z garderobami in sanitarijami ter komunikacijske vezi (hodniki).

Operacija se bo sofinancirala iz sredstev razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je predviden v začetku leta 2020.
Glede na prejšnji razpis se predvideva sofinanciranje v višini 80 % (325.680,00 EUR) upravičenih stroškov za GOI dela. Del GOI del pa se bo financiral iz Eko sklada, in sicer je upravičenost 200 EUR po neto ogrevani površini, kar nanese 66.000,00 EUR. S 182.696,00 EUR občina zapre finančno konstrukcijo projekta, ki skupaj predstavlja vrednost 574.376,00 EUR z DDV. DDV ni upravičen strošek.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.