PROJEKTI V OBDOBJU 2018 - 2022Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

Sanacija degradiranega območja

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na 10. redni seji potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Sanacija degradiranega območja«

V okviru projekta sanacije degradiranega območja načrtujemo novo ureditev prostora v osrednjem delu mestnega jedra. Projekt vključuje razširitev območij za pešce na način, da se uvede skupni prometni prostor, ki hkrati omeji motoriziran promet. Območje v izmeri 10.581 m2 obsega razširjen odsek Mariborske ceste od križišča s Pohorsko cesto na vzhodu do Glasbene šole Radlje ob Dravi na Koroški cesti na zahodu.

Namen projekta je sanacija degradiranega prostora mestnega jedra ter hkrati vzpostavitev skupnega prometnega prostora kot eksperimentalne prometne ureditve na območju središča Radelj ob Dravi. Z ureditvijo se želi vzpostaviti atraktiven in hkrati nadstandardni prostor za pešce, ki bo služil povabilu ljudi k razmisleku, da za premagovanje vsakodnevnih poti znotraj urbanega središča občine pogosteje izberejo hojo. Ukrep se izvede z namenom izboljšanja pogojev za pešce in kolesarje (večja prehodnost in dostopnost, hitrost potovanja, skrajšanje povezav, povečanje širine površin).
Projekt je razdeljen na štiri faze.

Predmet projekta »Sanacija degradiranega območja« in vsebina prijave na sofinanciranje je samo I. FAZA. Občina Radlje ob Dravi v okviru projekta sanacije degradiranega območja načrtuje novo ureditev prostora v osrednjem delu mestnega jedra. Projekt vključuje razširitev območij za pešce na način, da se uvede skupni prometni prostor, ki hkrati omeji motoriziran promet. Ta projekt ureja del širšega območja, in sicer I. FAZO v skupni velikosti 3.524 m². Območje se nahaja južno od Mariborske ceste, in sicer okoli objekta Tima ter na južnem parku.

Projekt kandidira za sofinanciranje iz sredstev Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Proračuna Republike Slovenije.

Skupna vrednost investicije znaša 295.342,00 EUR, od tega bo Občina Radlje ob Dravi zagotovila sredstva v višini 147.671,00 EUR.
Višina sredstev, sofinanciranih iz sklada ESRR je 147.671,00 EUR.


I. FAZA projekta, ki je predmet prijave na sofinanciranje

Celoten projekt, ki je razdeljen na IV. FAZE
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.