PROJEKTI V OBDOBJU 2018 - 2022Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

Naša Drava

Dokumentarni film z več kot 20 sodelujočimi pričevalci, ki so spregovorili o svojih doživetjih ob in na reki Dravi, si lahko ogledate na spodnji povezavi:


Operacija »Naša Drava« je projekt sodelovanja desetih Lokalnih akcijskih skupin z območja reke Drave, ki imajo pod svojim okriljem vključene še člane znotraj 
LAS-a. Sodeluje osem slovenskih LAS-ov: LAS Bogastvo podeželja, LAS Lastovica, Toti LAS, LAS Ovtar Slovenskih goric, LAS Haloze, LAS OE Ormož, LAS Drava, LAS MDD in dve hrvaški LAS: LAG Međimurski doli i bregi in LAG Drava Mura.  

Prijavitelj projekta za območje Mislinjske  in Dravske doline je LAS Mislinjske in Dravske doline (LAS MDD).
Partnerstvo enajstih Lokalnih akcijskih skupin je s projektom »Naša Drava« kandidiralo na 5. Javnem razpisu za podukrep 19.3, ki ga je razpisalo Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt se bo izvedel na območju LAS MDD (na območju občin: Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka). 
V Občini Radlje ob Dravi se bo postavila urbana oprema na lokaciji Zgornja Vižinga pri Vodnem parku Radlje. 
Eden od namenov skupne operacije je mednarodno povezovanje in sodelovanje, vzpostavitev trajnih uspešnih partnerstev, izmenjava znanj, implementacija 
le teh na druga območja, ogled dobrih praks, team buildinga partnerstva in vzpostavitev skupnega športno naravovarstvenega programa, ki ima potencial v razvoju novih delovnih mest v prihodnosti. 

Rezultat operacije je izvedba prireditev na in ob strugi reke, oživitev oz. nadgradnjo vsaj treh vsebinskih aktivnosti na reki, vzpostavitev rekreacijskih mest na 
prostem, priprava promocijskih materialov, tiskovin, predstavitev ponudbe na in ob reki Dravi, tudi na spletnem portalu in digitalna promocija v času trajanja 
operacije ter priprava pravnih podlag (idejne zasnove, projektne dokumentacije) za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih mest na strugi, prehoda čez strugo 
itd.

V začetku meseca julija 2020 smo prejeli odločbo in tako bo Občina Radlje ob Dravi s partnerji v projektu uspešno pridobila 92.002,97 eurov.


OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.