PROJEKTI V OBDOBJU 2018 - 2022Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST (JP 846611-SV. TRIJE KRALJI)

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 15. redni seji, dne 22. 2. 2021, potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST JP 846611- SV. TRIJE KRALJI«.

Z investicijo bomo zagotovili varnejšo vožnjo in boljšo povezavo občanov do regionalnega središča. Na omenjenem odseku ceste je že urejena nadstandardna ureditev (odvodnjavanje meteorne vode, spodnji ustroj, srednji ustroj), manjkata zgornji ustroj in asfalt. Po potrebi se bosta na kritičnih mestih izvedla razširitev obstoječe trase in varovanje brežine. Izvedla se bosta gramozni ustroj ceste in zaključna asfaltna plast.

Postavila se bo tudi potrebna prometna signalizacija. Ukrep na tem delu bo zajemal rekonstrukcijo obstoječe ceste v skupni dolžini 2.400 m. Načrtovana dela se bodo izvedla v obdobju marec– december 2021. Za izvedbo projekta je v proračunu za leto 2021 predvidenih 223.687,00 evrov.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.