PROJEKTI V OBDOBJU 2018 - 2022Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST JP KOLAR - RIBIČ

Dne 22.2.2021 so svetniki Občine Radlje ob Dravi na svoji 15. redni seji potrdili Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST JP KOLAR - RIBIČ«.
Razlog za sprejem je potreba po obnovi dotrajane makadamske ceste. Z investicijo se bo zagotovila tudi varnejša vožnja in boljša povezava do regionalnega središča za prebivalstvo. Na odseku omenjene ceste se bo uredilo odvodnjavanje z izvedbo odvodnih jarkov, muld in propustov.

Na kritičnih mestih se bo izvedla razširitev obstoječe trase in po potrebi varovanje brežine. Izvedel se bo gramozni ustroj ceste in zaključna asfaltna plast iz ustrezne asfaltne zmesi. Postavila se bo tudi potrebna prometna signalizacija.
Ukrep na tem delu bo tako zajemal rekonstrukcijo obstoječe ceste v javno korist, v skupni dolžini 600 m. Načrtovana dela se bodo izvedla v obdobju marec-december 2021 pod pogojem, da se cesta kategorizira.

Za izvedbo projekta je v proračunu za leto 2021 predvidenih 78.683,90 €.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.