PROJEKTI V OBDOBJU 2018 - 2022Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST JP 846121 G1-HUDEJ-PODRZAVNIK-SNEŽIČ-TUMPL IN JP 846122 HUDEJ-PODRZAVNIK

Dne 22.2.2021 je Občinski svet Radlje ob Dravi potrdil dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST JP 846121 G1-HUDEJ-PODRZAVNIK-SNEŽIČ-TUMPL IN JP 846122 HUDEJ-PODRZAVNIK.

Razlog za sprejem je potreba po obnovi dotrajane makadamske ceste. Obravnavan odsek ceste je poškodovan oz. dotrajan.

Cesta je makadamska in jo vsaka vremenska neprilika še dodatno poslabša.

Strateški cilji investicijskega projekta so:
- izboljšali bivalno okolje občanom, ki uporabljajo občinske ceste
- zagotoviti varno in udobno vožnjo na občinskih cestah.

Operativni cilji investicijskega projekta so: zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja ceste; ureditev odvodnjavanja; razširitev obstoječe trase in po potrebi varovanje brežine; asfaltiranje vozišča v skupni dolžini 550 m. Vrednost investicije je 86.656,00 €.

Dela se bodo izvajala v obdobju marec-december 2021.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.