REKONSTRUKCIJA CESTIŠČA IN PREPLASTITEV 2018 - 2022Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Občina

Rekonstrukcija cestišča in preplastitev 2018 - 2022

ŠIFRA CESTEIME CESTEL- ODSEKA KMLOKACIJA
INVESTICIJE
L- ODSEKA
investicije KM
GALERIJABARVA
846301Zadružni dom- Kralj- Pečoler 0,505Zadružni dom- Pečoler0,2 
346241Hmelina - Koroška cesta 0,964Maistrova ulica0,12 
846361Novak- Strmšnik 0,858Gašper - Kolar0,6 
347021Hmezad – Kričej- Reš-G1 2,5Korent – Falant – Vodni park0,6 
urediHe Vuhred - Vuhred (DRSI Pogodba)Vuhred 170 - Vuhred 1710,630 
JP 846422Gasilski dom - Gosak od gasilskega doma proti HŠ Vuhred 830,1 
uredi 
346311Samostanska - Sv. Trije Kralji (Aglomeracija 10991 - Zg. Vižinga)0,372Samostanska ulica - samostan0,7 
346122Pod Perkolico (Aglomeracija 10991 - Zg. Vižinga)0,478Ul. Pod Perkolico - Sapač - Krapež0,5 
346231Šarhova ulica 0,127Šarhova ulica0,127 
346461Vrtna - prečna 0,300Vrtna - prečna0,300 
846211Helbl-Levanič-Vogrin (po izgradnji kanalizacije, po finan. persp. 2021-2027)0,835skozi naselje Dobrava0,835 
846391GD- Golob- Torber- Vogrin (po izgradnji kanalizacije)0,735Golob- Torber0,5 
846271Kozjakov most - Vas (Herk) 3,8Vas - Smrečnik3,8 
urediHmelina – Grubelnik – Par (Aglomeracija 10991 - Zg. Vižinga)Hmelina – Grubelnik – Par0,1 
državna cesta R2 434/1352Radlje - Radeljski prelaz 6,160ureditev prehoda za pešce0,1 
846681gozdna cesta Helbl – Buzenik - Kapunar Hiter – Pankracij0,750 
347012R3-704-Sp. Vižinga (po izgradnji kanalizacije, po finan. persp. 2021-2027)1,417Dobrava - Sp. Vižinga0,7 
846831, 846832Pri skali (Aglomeracija 10991 - Zg. Vižinga)0,4Pri skali0,4 
846461Potočnik- odcep vrtec (finančni perspektivi 2021 - 2027)0,170Potočnik- odcep vrtec0,220 
346281Samostanska ulica 9,869odcep Anželak - Klošter0,2 
846291Zadružni dom – Žel. postaja Vuhred 0,340ob železnici0,2 
JP 846074Remšnik - odcep Šantl (prenos SKZG)HŠ Remšnik 1 do HŠ Remšnik 500,1 
JP 846072, 846073Odcep šola Remšnik, odcep večstanovanjski objekt Remšnik cesta proti OŠ Remšnik in do blokov0,1 
JP 846151Kolar - Ribič 0,600Zg. Kozji Vrh0,600 
JP 846121, JP 846122Hudej- Podrzavnik 0,55Hudej- Podrzavnik0,55 


     V izvedbi oz. zaključena investicija
     Pridobivanje dokumentacije
     Urejanje lastništva oz. ni soglasja lastnikov
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.