SVETOVANJE ZA OBČANE | AKTIVNA OBČINA/OBČAN NA PODROČJU PODNEBNIH SPREMEMB IN TRAJNOSTNE ENERGIJEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Svetovanje za občane

ENERGETSKA SVETOVANJA ZA OBČANE

Varčevanje z energijo se začne v naših glavah. Čeprav se nam zdi, da lahko v svojem gospodinjstvu privarčujemo zgolj malo energije, to ne drži. Pri ogrevanju, umivanju, kuhanju in razsvetljavi lahko že z enostavnimi spremembami zmanjšamo porabo energije kar za eno tretjino. Varčevanje z energijo ne pomeni slabšega življenjskega standarda, pač pa je to dejanje sodobnega in ozaveščenega človeka, ki se zaveda pomena energije in njenega vpliva na okolje. Spremembam v naših glavah morajo slediti spremembe v nekaterih naših življenjskih navadah in razvadah ter nekatere tehnične spremembe v naših bivališčih (Vir: Eko sklad).

V ta namen vam Občina Radlje ob Dravi v sodelovanju z Energetsko podnebno agencijo za Podravje nudi brezplačna energetska svetovanja. Energetski svetovalec vam bo na voljo vsako sredo, po predhodnem naročilu, med 15. in 17. uro. Nudil vam bo nasvete, povezane z varčevanjem z energijo, energetsko varčno gradnjo ali obnovo stanovanjskih objektov (zunanji ovoj stavbe, izbira stavbnega pohištva, zasteklitev …), menjavo kurilnih sistemov ali energentov, nasvete o namestitvi solarnih kolektorjev, o vzdrževanju naprav, izbiri sistema prezračevanja in hlajenja, učinkoviti LED razsvetljavi, postavitvi malih sončnih elektrarn itd. Svetovalec vas bo seznanil tudi z možnostmi pridobitve nepovratnih sredstev Eko sklada in vam pomagal pri izpolnjevanju vloge. Večina predlogov zahteva le nekaj trenutkov pozornosti in ne posega bistveno v vaš način življenja. Ko ti ukrepi postanejo del vsakdanjih rutin, boste hitro opazili tudi nižje račune. Najcenejša je tista energija, ki je ne porabimo.


NOVOST: V sklopu svetovanj si boste lahko tudi izposodili energetski kovček s setom pripomočkov, ki vam bo pomagal ugotoviti, katere naprave v vašem domu so največji porabniki energije.
Poleg industrije in prometa so v Sloveniji gospodinjski odjemalci eden največjih porabnikov energije za ogrevanje prostorov, segrevanje vode, za kuhanje in razsvetljavo. Z učinkovito rabo energije, z odgovornim ravnanjem in zavedanjem, da energije ni v neomejenih količinah, lahko gospodinjstva sama poskrbijo za zmanjšano porabo energije in posledično za nižje stroške na končnem računu. Z ravnanji učinkovite rabe energije se poveča tudi kakovost življenja in bivanja, pomembno pa se prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov, ki nastajajo ob delovanju naprav in proizvodnji električne energije.

Na brezplačna energetska svetovanja ali za izposojo energetskega kovčka se je treba predhodno naročiti po telefonu 02 234 23 63 ali na elektronski naslov info@energap.si.


OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.