OBČINA RADLJE OB DRAVI - VARNOSTNI SOSVETObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Občina

Varnostni sosvet

SOSVET OBČINE RADLJE OB DRAVI IN POLICIJSKE POSTAJE RADLJE OB DRAVI

Sosvet je ustanovljen z namenom sodelovanja ustanoviteljev pri opravljanju nalog, ki so usmerjene k izboljšanju varnosti občanov v lokalni skupnosti (aktivno spremljanje, preprečevanje ter odpravljanje varnostnih problemov, skrb za izvajanje ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, ozaveščenosti in medsebojni povezanosti na področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov).

Sosvet sestavljajo:
  • 4 predstavniki, imenovani s strani občine, in sicer predstavnik Krajevne skupnosti Radlje ob Dravi, predstavnik Krajevne skupnosti Vuhred, predstavnik Krajevne skupnosti Remšnik in predstavnik Krajevne skupnosti Sv. Anton na Pohorju; in
  • 2 predstavnika, imenovana s strani Policijske postaje Radlje ob Dravi.

Predsednik Sosveta je Tomaž Hartman, namestnik predsednika pa je Sašo Grögl.
Sosvet sestavljajo še Stane Kozar, Branko Topler, Aleš Pušnik in Darko Ričnik.

Kontakt
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi
T: 02 88 79 630
E:
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.