VIZIJE IN STRATEGIJE V OBČINI RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Občina

Vizije in strategije v Občini Radlje ob Dravi

Celostna prometna strategija (CPS) Občine Radlje ob Dravi

Mnogi si želimo, da bi bila naša občina privlačna za bivanje, a kako takšno vizijo uresničiti? Enega najboljših odgovorov ponuja celostno načrtovanje prometa oziroma načrtovanje, katerega središče so ljudje. Ključni korak v smeri celostnega prometnega načrtovanja je priprava Celostne prometne strategije (CPS). To je strateški dokument, s katerim občina oriše učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa in mobilnosti, ki ji med uresničevanjem pomagajo doseči celostne spremembe in posledično višjo kakovost bivanja.

Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, pri katerem so enakovredno obravnavani vsi potovalni načini in kjer se posebna pozornost namenja učinkovitem izkoriščanju obstoječe prometne infrastrukture in storitev. S pomočjo CPS pomagamo vzpostaviti prometni sistem tako, da se zagotovi dostopnost delovnih mest in storitev za vse, izboljša prometna varnost, zmanjša onesnaževanje okolja in poraba energije, poveča učinkovitost in zmanjša stroške potniškega in tovornega prevoza ter izboljša privlačnost in kakovost mestnega okolja.

K pripravi Celostne prometne strategije je v sodelovanju z zunanjimi izdelovalci pristopila tudi Občina Radlje ob Dravi. CPS za občino Radlje ob Dravi bo predstavila smernice razvoja okolju in občanom prijazne mobilnosti. Obsegala bo pet pomembnih področji ukrepanja: hojo, kolesarjenje, javni potniški promet, motoriziran promet in celostno načrtovanje in upravljanje.


V okviru priprave CPS je že bila opravljena podrobna analiza stanja, ki je vključevala oglede na terenu, pregled relevantnih občinskih prostorskih in razvojnih dokumentov in raziskavo o potovalnih navadah in potrebah občanov na področju prometa in mobilnosti. Rezultati in ugotovitve so zbrani v dveh poročilih:
-Analiza stanja na področju infrastrukture in prometnih storitev v Občini Radlje ob Dravi
-Analiza potovalnih navad in potreb občanov na področju mobilnostiPredlog Akcijskega načrta CPS


Mnenja in pripombe lahko pošljete do 16. 7. 2017 na elektronski naslov obcina.radlje@radlje.si ali na naslov Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.POVABILO K SODELOVANJU V NAGRADNI IGRI

Ker želimo v pripravo strategije vključiti tudi širšo javnost in pridobiti mnenje, poglede in predloge občanov, Vas vljudno vabimo k sodelovanju na način, da na spodnji povezavi odgovorite na anketno vprašanje. Sodelujete lahko anonimno ali pa pripišete tudi svoje osebne podatke in si s tem zagotovite sodelovanje v nagradni igri.


Anketa bo odprta do 4. junija 2017. Mnenja, ki jih boste izrazili v okviru ankete bomo uporabili izključno za pripravo CPS Občine Radlje ob Dravi in izvedbo nagradne igre. Nagradno žrebanje bo izvedeno na predstavitvi CPS, predvidoma v sredini junija 2017. Natančen datum bomo objavili na tem spletnem mestu in v Novičkah Občine Radlje ob Dravi.


V nagradni igri lahko sodelujejo občani in občanke Občine Radlje ob Dravi, stari najmanj 12 let, ki bodo odgovorili na anketno vprašanje in izpolnili področje z osebnimi podatki. V nagradni igri ne morejo sodelovati izdelovalci CPS in uslužbenci in funkcionarji Občine Radlje ob Dravi. Posameznik lahko sodeluje v anketi samo enkrat. Sodelujoči v nagradni igri se tudi strinja s pravili nagradne igre, objavljenimi na spodnji povezavi.


V nagradnem žrebanju bomo podelili 4 nagrade: 1x zložljivo kolo, 3x družinsko vstopnico za celodnevni obisk Vodnega parka Radlje ob DraviNagradno žrebanje bo potekalo v okviru predstavitve Akcijskega načrta Celostne prometne strategije, ki bo 7. junija, ob 17:30 uri, v MKC Radlje ob Dravi.
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.