ZDRAVA MESTA | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Zdrava mesta

ZDRAVA MESTA

Projektu Zdrava mesta smo se v Občini Radlje ob Dravi pridružili leta 2019, ko smo se s podpisanim pismom o nameri vključili v VII. fazo zdravih mest 2019-2024.Oblikovan je bil široko zastavljen projektni svet, ki lahko s svojim znanjem in izkušnjami prispeva kar najbolj raznoliko paleto znanj. Določila so se štiri prednostna področja na katera smo še posebej pozorni in na podlagi katerih preučujemo gibanje zdravstvenega stanja v Občini:
  • prekomerna prehranjenost otrok,
  • odzivnost v programu Svit,
  • klopni meningoencefalitis in
  • duševno zdravje.
Vsako leto prejmemo poročijo NIJZ o zdravju naših prebivalcev in z veseljem ugotavljamo, da se kazalniki zdravja za naša prednostna področja izboljšujejo.
Čas epidemije covida-19 je pokazal, da je zdravje resnično naše največje bogastvo, česar se zaveda tudi Občina Radlje ob Dravi. Iz tega razloga želimo izoblikovati novo strategijo za zdravje v Občini v prihodnjih letih.

Zdravje v občini
Projekt - VII. fazo zdravih mest 2019-2024
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.