ZNAMENITOSTI | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Radlje

Znamenitosti

Poti v Občini Radlje ob Dravi vodijo do številnih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine. Ljudje, ki so nekoč živeli na radeljskem območju, so s svojim delom in ustvarjanjem že vse od pradavnine pa do današnjih dni tu pustili sledi. Nekatere sledi so se do današnjih dni izgubile, a mnoge so se ohranile. Naša naloga in tudi civilizacijska obveza je, da jih prepoznamo, razvijemo zavest o njihovem pomenu in vrednotah ter jih ohranimo.

Občina Radlje ob Dravi se je v letu 2014 odločila za označitev nepremičnih kulturnih spomenikov in pomembnejše kulturne dediščine.Razvaline gradu in dvorec Mahrenberg, dominikanski samostan, številne cerkve v dolini in na obronkih hribov, znamenja in drugi objekti dajejo prepoznavnost kraju Radlje ob Dravi. Z označitvijo so postali še prepoznavnejši domačinom, obiskovalcem in popotnikom. Hkrati pa nas poučujejo o zgodovini in lastnostih dediščine.

Kulturni spomeniki so označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov iz leta 2011. Označeni so vsi kulturni spomeniki v Krajevni skupnosti Radlje in vse cerkve v Občini Radlje ob Dravi.

Kot sestavni del projekta je izšla brošura Vodnik po označenih kulturnih spomenikih in kulturni dediščini v Občini Radlje ob Dravi.

Pri projektu so sodelovali Občina Radlje ob Dravi, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Maribor, Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi, Krajevna skupnost Radlje in Turistično društvo Radlje.

Znamenitosti Občine Radlje ob Dravi lahko spoznate na spletni strani ŠKTM Radlje - povezava

Znamenitosti v Občini Radlje ob Dravi
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.