ŽUPAN ALAN BUKOVNIK | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Občina

Župan

ŽUPAN OBČINE RADLJE OB DRAVI

Mag. Alan Bukovnik župan Občine Radlje ob Dravi

Alan Bukovnik je se rodil 23. septembra 1970 v Slovenj Gradcu. Osnovno šolo je pričel obiskovati v Radljah ob Dravi in nato v Vuzenici, kjer jo je zaključil leta 1984. Po končani OŠ se je vpisal na srednjo kmetijsko šolo v Mariboru in jo končal leta 1988. Ker je v kmetijstvu še vedno videl izziv, se je vpisal na Višjo agronomsko šolo v Mariboru. Leta 1994 je uspešno zaključil študij z diplomo. Zaradi takratnih razmer v kmetijstvu si je poiskal zaposlitev na bencinskem servisu v Radljah in tako zagotavljal preživetje družini. Zaradi želje po znanju se je leta 1999 odločil za nadaljevanje študija na visoki upravni šoli v Ljubljani in ga v letu 2002 ob delu, uspešno zaključil. Ker vedno rad sega po znanju, se vpisal na Fakulteto za državne in evropske študije v Kranj na študijski program državne in evropske študije in leta 2014 pridobil naziv magister znanosti. Leta 2015 se je vpisal na Fakulteto za družbene vede v Ljubljano v doktorski študij.
Leta 2002 je prvič kandidiral za župana Občine Radlje ob Dravi in bil izvoljen. Leta 2008 se je podal tudi v kandidaturo za poslanca Državne zbora Republike Slovenije in to funkcijo opravljal vse do julija 2012. V tem času je opravljal funkcijo župana kot nepoklicno. Zdaj vodi občino že četrti mandat.
Prosti čas, ki ga ima zelo malo, najraje preživi s soprogo in dvema sinovoma.

Veliko vizij, idej in predlogov je bilo uresničenih; še več jih čaka. S trdim, korektnim in poštenim delom poskuša življenje občank in občanov - tako v kraju Radlje kot v okoliških zaselkih - olajšati, izboljšati ter ustvariti prijetno in perspektivno klimo za tiste, ki prihajajo za nami. Za uspešen razvoj oziroma za uresničevanje vizij občank in občanov je potrebno zaupanje v občino, vzpostavitev partnerstev v različnih smereh in ravneh, pritegovanje ključnih dejavnikov, pomembnih za razvoj in podpora projektom, ki stremijo k razvojnemu cilju občine. Verjame, da smo ob vsem doseženem tudi v prihodnje pripravljeni in sposobni poskrbeti za skupno dobro.
Na poti nas namreč čaka veliko priložnosti, ki bodo prihodnost naše občine vodile v pravo smer. Le videti jih moramo, ob tem pa ne smemo pozabiti na soljudi in vezi, ki nas krepijo.

Županu lahko pišete na elektronski naslov:

Vsak občan, ki se želi osebno pogovoriti z županom, se lahko naroči v tajništvu župana na telefon: 02 88 79 630.

Alan Bukovnik
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.